Зустріч профспілкового активу з головою КМДА Володимиром Бондаренко

15 квітня 2014 року за ініціативою Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» у Київському міському Будинку вчителя вул. Володимирська, 57 відбулася зустріч профспілкового активу м. Києва з головою Київської міської державної адміністрації Володимиром Бондаренко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою зустрічі було відновлення соціального діалогу адміністрації, роботодавців та профспілок для захисту працюючих киян, інвалідів та мало захищених верств населення, аналіз соціально-економічної ситуації в місті.

В ході зустрічі були розглянуті питання, які турбують трудові колективи, побажання активістів та роботодавців. Внесені пропозиції щодо подальшої співпраці влади, профспілок, роботодавців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник зазначив: «Труднощі, які виникли, не повинні бути перекладені тільки на плечі трудящих, котрі можуть  найбільше постраждати через масові звільнення, невиплату або затримки з  виплатою заробітної плати, нехтування вимог безпеки і умов праці, переведення працівників на скорочений робочий день і тиждень, згортання міських соціальних програм. Заходи по стабілізації економічної ситуації в столиці, перш за все, повині передбачати раціональне використання наявних у місті матеріальних і фінансових ресурсів, недопущення розкрадання бюджетних коштів, залучення для розвитку економіки внутрішніх і зовнішніх інвестицій, збереження робочих місць.»


По закінченню зустрічі Голова Міськпрофради Валентин Мельник подякував міському головіВолодимиру Бондаренко за участь у зустрічі й конструктивну розмову, побажав плідної роботи у розвитку нашого міста та висловив сподівання, що соціальний діалог між профспілками, роботодавцями та адміністрацією піде на користь всім сторонам.


ЗВЕРНЕННЯ

профспілокміста Києва до влади і роботодавців 

Київська міська рада профспілок  висловлює крайню стурбованість членів профспілок, профспілкових організацій соціально-економічною ситуацією,  яка склалася в усіх сферах діяльності столиці, а також відсутністю соціального діалогу для захисту працюючих киян, інвалідів та мало захищених верств населення.

Міські профспілки застерігаютьвладу і роботодавців, що труднощі, які виникли, не повинні бути перекладені тільки на плечі трудящих, котріможуть найбільше постраждати через масовізвільнення, невиплату або затримкиз  виплатою заробітноїплати, нехтування вимог безпеки і умов праці,переведенняпрацівників наскороченийробочий день і тиждень,згортання міських соціальнихпрограм.

Разом з тим членські організації Міськпрофрадивимагають щоб заходи по стабілізації економічної ситуації в столиці, перш за все, передбачали раціональне використання наявниху місті матеріальних і фінансових ресурсів, недопущення розкрадання бюджетних коштів, залучення для розвиткуекономікивнутрішніхі зовнішніх інвестицій,збереження робочих місць.

Переконані, що всі ініціативи влади, які негативно впливають на рівень життя людей, мають бути обґрунтованими і ретельно обговорюватися в рамках соціального діалогу, зокрема під час укладання Територіальної угоди на новий строк.

Мисподіваємось,щостурбованістьнинішньогоочільника міста соціально-економічним становищем, його бажання вивести, разом з роботодавцями, економіку з глибокої кризи у тому числі через ефективний соціальний діалогє щирими  і будуть максимально реалізовані на користь мешканців столиці. 

Київська міська рада профспілок закликає соціальних партнерів негайно підготувати та запровадити програму дій з метою активізації економіки, збереження й розвитку виробництва, як основного джерела наповнення міського бюджету та захисту від безробіття.

15 квітня 2014 року

Збори представників профспілкових організацій м. Києва