Контракт з керівником ЛПЗ повинен укладатись на 3-5 років

Після набрання чинності Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» застосовується практика укладання контрактів з  керівниками державних, комунальних закладів  охорони  здоров’я терміном на один рік.

Реформа системи охорони здоров’я передбачає, зокрема, збільшення самостійності закладів охорони здоров’я.

Успіх реформи вирішальною мірою залежить від професіоналізму і кваліфікації медичного персоналу, в першу чергу керівників закладів охорони здоров’я.

Для реалізації довгострокових програм компетентному керівнику потрібна певна свобода у виконанні своїх професійних обов’язків та час для досягнення результатів.

На підставі частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» керівники державних, комунальних закладів охорони  здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.

Згідно із частиною 3 статті 21 КЗпП України контракт визначається, як особлива форма трудового договору. 

В контракті, на відміну від звичайного трудового договору, дається не тільки характеристика всіх обов’язків працівника, а й визначається конкретний результат, якого треба досягнути (це може бути виконання певних робіт, досягнення конкретних показників тощо). Контракт завжди має строковий характер.

Термін дії контракту зумовлюється не характером обов’язків, а орієнтацією на заздалегідь визначені завдання, цілі, яких треба досягти у визначений час. Контрактна форма побудована на строковому характері трудових відносин і посилює залежність найманих працівників від роботодавців.

Тому хибною була практикою укладання однорічних контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я. Які завдання можна досягти за один рік, коли реформування галузі є довготривалим процесом?

Через обмеженість контракту таким малим строком керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я відчували невпевненість у майбутньому, ставали більш керованими, а тому були більш залежними від зловживань вищого керівництва та зовнішнього тиску. Більше зусиль вони спрямовували на утримання посади, ніж на стратегічні завдання реформування галузі.

Таким чином, головні лікарі були заручниками або політичної ситуації, або особистих взаємин зі своїми керівниками. Фахівець повинен працювати без огляду на те, що йому потрібно догодити начальнику. Критерій повинен бути тільки один — професіоналізм і відповідальність за доручену справу.

На вимогу Профспілки було ініційовано внесення змін щодо законодавчого закріплення більш тривалого строку для укладення контрактів з керівниками закладів охорон и здоров’я. З метою захисту прав і інтересів медичних працівників  та завдяки спільним зусиллям було прийнято відповідний закон, який чітко встановив терміни на які може бути укладено контракт - 3- 5 років.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо строків укладення контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров'я

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину дев'яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2012 р., N 14, ст. 86) викласти в такій редакції:

"Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров'я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від трьох до п'яти років. Якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону. Порядок укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типова форма такого контракту затверджуються Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Контракти з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров'я, що були укладені до дня набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку їх дії.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації;

забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 листопада 2013 року
N 694-VII