Комісія (уповноважений) із соціального страхування – невід’ємна ланка у взаємодії страхувальників з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Комісія (уповноважений) із соціального страхування – невід’ємна ланка у взаємодії страхувальників з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Основним напрямком діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є загальнообов‘язкове державне соціальне страхування пра­цюючих громадян у випадку тимчасової втрати працездатності, у зв‘язку з вагітністю і пологами, у разі смерті, а також надання соціальних послуг в тому числі із санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів сімей.

Одна із головних ролей у вирішенні питання про призначення та надання матеріального забезпечення та соціальних послуг відводиться комісії (уповноваженому) із соціального страхування, яка  керується Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням» від 18.01.2001р. № 2240 та виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,  затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008р. № 25.

На підприємствах, установах, організаціях, де використовується праця найманих працівників, незалежно від форм власності і господарювання в обов’язковому порядку створюється комісія із соціального страхування (у разі, якщо на підприємстві працює більше 15 чоловік, якщо менше – обирається уповноважений).

Робота комісії із соціального страхування підприємства здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї роботодавцем та представником застрахованих осіб.

            Насамперед комісія  приймає рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг, приймає рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення виплати його (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг,  здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду. Крім того, комісія приймає рішення про виділення путівок до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам і членам їх сімей, виділення путівок до дитячих оздоровчих закладів, надання соціальних послуг із позашкільного обслуговування  дітей застрахованих осіб.

Також,  комісія із соціального страхування:

- веде облік осіб, які часто та довго хворіють, та осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку із невиробничими травмами;

- аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб;

- веде облік застрахованих осіб, їх дітей, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення в дитячих оздоровчих закладах,

- контролює видачу застрахованим особам путівок, новорічних подарунків;

- проводить щоквартально аналіз використання коштів Фонду на підприємстві;

- інформує про наявність санаторно-курортних путівок та їх виділення кожній застрахованій особі з урахуванням заяв відповідно до медичних показань необхідного профілю санаторно-курортного лікування.

Як бачимо обсяг роботи комісії досить великий, тому при необхідності з числа її членів можуть створюватися робочі групи, наприклад для призначення матеріального забезпечення, для аналізу та внесення пропозицій щодо надання санаторно-курортного лікування з метою здійснення заходів по зниженню рівня захворюваності, для надання соціальних послуг та здійснення оздоровчих заходів.

Ефективній діяльності комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства сприяє впорядкованість організації її роботи -  узгодженість роботи комісії з роботою адміністрації (а відповідно й бухгалтерії),  співпраця з профспілковою організацією та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, тощо.

Центральна міжрайонна виконавча дирекція КМВ ФСС з ТВП