Зверннення Профспілки до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова

Зверннення Профспілки до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова

Профспілка працівників охорони здоров’я України повторно звернулася до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова щодо  необхідності прискорення прийняття Кабінетом Міністрів України постанови  про підвищення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

               31.01.2013 № 01-30                                                      Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.           

Шановний Миколо Яновичу!


Профспілка працівників охорони здоров’я України висловлює занепокоєння з приводу зняття Урядом з розгляду проекту постанови КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та відтермінування на півроку прийняття відповідного рішення (встановлення у 2013 році розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС).

Відповідно до статті 8  Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» з 1 січня 2013 року встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі  1147 грн. та  з 1 грудня – 1218 грн., в той час як  базовий посадовий оклад працівника І тарифного розряду за ЄТС  залишився на рівні грудня 2012 року – 839 грн., призвівши у січні 2013 року до зростання грошового розриву між цими показниками   з 295 грн. до 308 грн. За таких умов позитивні тенденції останніх двох років щодо наближення розміру ставки працівника І тарифного розряду  до законодавчо визначеного рівня  мінімальної заробітної плати та відновлення диференціації в оплаті праці працівників 1-5 тарифних розрядів ЄТС буде зруйновано (на кінець року  грошовий розрив може досягти 379 грн).

Неприйняття постанови КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» порушує норми Генеральної угоди та нівелює домовленості між профспілками та урядовою стороною, досягнуті у 2012 році в ході тривалого переговорного процесу (рішення спільної робочої Комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок щодо підвищення у 2013 році окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС у чотири етапи: з 1 січня - 928 гривень, з 1 квітня - 942 гривні, з 1 жовтня - 967 гривень, з 1 грудня -982 гривні та  скорочення відставання від  мінімальної заробітної плати до 248 гривень).

Для медичних працівників наслідки такої політики в оплаті праці катастрофічні, - недоплати складуть  майже квартальну зарплату за рік;  соціально незахищеними,  на межі бідності опиняться молодший і середній медичний персонал та молоді спеціалісти (лікарі).

Шановний Миколо Яновичу, галузь охорони здоров'я перебуває в стані реформування, тому погіршення умов оплати праці медичних працівників додасть зростання  напруги  в трудових колективах, спонукатиме працівників галузі до проведення активних дій щодо захисту своїх прав на гідну оплату праці.

До цього часу Урядом не ухвалено проект постанови «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги» відповідно до статті 11 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», невирішеним  залишається питання оплати праці медичних працівників, реформованої первинної ланки в непілотних регіонах.

З огляду на зазначене та з метою недопущення дестабілізації ситуації в галузі охорони здоров’я  просимо Вас, шановний Миколо Яновичу, сприяти прискоренню прийняття проектів постанов КМУ «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги».

Сподіваємося на підтримку.

З повагою

Голова Профспілки   В.М. Коваль