Щодо пенсій за вислугу років медичних працівників «пілотних» районів

У зв'язку зі зміною організаційно-правових форм закладів охорони здоров'я у реформованих «пілотних» районах столиці, з метою захисту прав та інтересів медичних працівників - наших членів, профспілка звернулась до Міністерства охорони здоров'я  України з проханням надати офіційне роз'яснення стосовно збереження прав та гарантій в частині спеціального пенсійного забезпечення, й отримала відповідь листом від 08.01.2012 р. №10.03.68/26/430.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент економіки та ресурсного забезпечення

Департамент економіки та ресурсного забезпечення розглянув Ваше звернення щодо права виходу на пенсію за вислугу років медичних працівників і повідомляє.

Законом України "Про пенсійне забезпечення" статтею 55 пункт "є" передбачено працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту за наявності спеціального стажу роботи від 25 до ЗО років незалежно від віку, встановлювати пенсію за вислугу років.

Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 №909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років" до закладів, робота в яких дає право на отримання пенсії за вислугу років лікарям та середньому медичному персоналу (незалежно від найменувань посад) входять лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, санаторно-епідеміологічні заклади, діагностичні центри.

У Переліку закладів охорони здоров'я передбачені медичні центри (різного профілю), який затверджено наказом МОЗ України від 28.10.2002 № 385.

З огляду на зазначене, на медичних працівників консультативно-діагностичних центрів поширюється дія ст. 55 п. "є" Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Директор Департаменту                                         В. П. Дуда

 

КМППОЗ