ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

Відповідальний працівник:

МАРТИНЮК Анжела Олександрівна

тел.(044) 234-32-27

     ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності і саме тому державна політика в галузі охорони праці має визначатися відповідно до Конституції України і має бути спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

Продовжується  соціальний діалог між владою та профспілками і укладено Регіональну Угоду між Київською державною адміністрацією та міськпрофрадою та Галузеву Угоду між ГУОЗ та Київською міською галузевою профспілкою на 2013-2014 р.р.

Чільне місце в зазначених угодах  займає розділ охорони праці, який передбачає зобов'язання адміністративних органів і профспілок стосовно поліпшення   умов праці працівників закладів охорони здоров'я та їх життєдіяльності на робочих місцях.

Проблеми якості життя та здоров'я  медичних працівників  обумовлюють ефективність роботи системи охорони здоров'я. Загальновизнано, що професія медичного працівника за рівнем захворюваності і напруженості праці відноситься до категорії шкідливих та небезпечних, пов'язана із фізичним, статичним та психоемоційним перевантаженням, ризиком зараження небезпечними інфекційними захворюваннями на туберкульоз, гепатит, СНІД (захворюваність на туберкульоз серед киян має стійку тенденцію до зростання).

Шкідливі умови праці, ризик зараження небезпечними інфекційними захворюваннями, напади на бригади швидкої медичної допомоги не тільки не сприяють притоку молодих кадрів, але і призводить до звільнення досвідчених фахівців.

Прикро констатувати, але сьогодні в системі охорони здоров'я відсутня планомірна і повсякденна робота щодо профілактики захворюваності медичних працівників, їх оздоровлення - практично не виконується Наказ МОЗ України від 30.03.1998 р. ?78 «Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я».

У структурі професійної захворюваності медичних працівників переважають професійно пов'язані  хвороби: туберкульоз органів дихання, гепатит , бронхіальна астма. В шкідливих і небезпечних умовах постійно продовжують працювати біля 70% медиків.

Лікарі є унікальною категорією населення, яка зазнає подвійного тягаря своїх проблем та проблем своїх пацієнтів.

Галузь охорони здоров'я згідно з Класифікатором, розробленим Фондом соціального страхування, та науково доведено,відноситься до 4-го класу ризику поміж інших 63 класів галузей народного господарства. Але працівники охорони здоров'я продовжують зазнавати травм, пов'язаних з виробництвом.

Професією підвищеного ризику залишається робота бригад медиків та водіїв швидкої медичної допомоги. Їхня праця продовжує знаходитись на особливому контролі техінспекції профспілки.

У практичній охорони здоров'я функціонує біля 100 операційних  блоків, більш ніж 200 операційних залів. В Києві оперує 1200 хірургів, більш ніж 800 операційних сестер,  близько 400 анестезіологів та 480 анастезісток.

Це - велика армія медпрацівників, і вони, в першу чергу, повинні бути забезпечені в повному обсязі гідними умовами праці, тобто сучасною матеріально-технічною базою: станом приміщень, сучасним обладнанням, ефективним кондиціюванням повітря, тим паче стерильного, засобами індивідуального захисту, виготовлених із сучасних матеріалів.

Наміри головних лікарів поліпшити умови праці персоналу без відповідних коштів залишаються нездійсненними. Галузь катастрофічно  недофінансовується.  Стаття 19 Закону України «Про охорону праці», яка передбачає фінансування 0.2% від фонду заробітної плати бюджетної установи на заходи з охорони праці  виконується не в повному обсязі.

Треба визначити, що доволі повільними темпами відбувається процес модернізації обладнання та технічного переоснащення столичних   лікувальних закладів.

Відділ охорони праці проводив комплексне обстеження установ НАМН України та МОЗ України з метою визначення показників діяльності, матеріально-технічної бази та умов праці, для підготовки узагальнюючих показників діяльності установ.    У 2012 році відділ охорони праці продовжив роботу по контролю за умовами праці та створенням належних робочих місць і план роботи відділу передбачає перевірку стану матеріально-технічної бази в ДУ інститутах підпорядкованих НАМН України та МОЗ, перевірку робіт та послуг в амбулаторіях сімейного лікаря, перевірку дотримання нормативно - законодавчої бази з охорони праці в закладах підпорядкованих ГУОЗ, НАМН України, МОЗ України.

2013 рік у галузі охорони праці пройшов під знаком боротьби з професійними захворюваннями, однак окрім обговорення катастрофічного стану здоров'я медичних працівників на всіх рівнях - від Інституту медицини праці до Національної тристоронньої соціально - економічної ради - жодних кроків щодо вирішення цієї проблеми державою здійснено не було.  Хіба що Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань узявся профінансувати створення єдиного реєстру профзахворювань.

Що стосується змін у нормативно-правовому полі охорони праці - оновлення старих та ухвалення нових НПАОП, то вони відбуваються, однак не так швидко, як хотілося б. В подальшому спеціалістам з охорони праці варто більш інтенсивно освоювати різноманітні методики оцінки ризиків та практикувати їх у реальних умовах роботи медичних закладів, переглядати інструкції з охорони праці. Адже рух від традиційного в пострадянському суспільстві безумовного дотримання працівниками нормативно-правових актів з охорони праці до запобігання нещасним випадкам на виробництві для України є невідворотнім. Цим шляхом іде Європа, на яку треба рівнятися.

Відділ охорони праці Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я планує в 2014 році постійно проводити семінари з охорони праці, до Дня охорони праці 28 квітня 2014 року планується провести конкурс серед інженерів  охорони праці, конкурс дитячого малюнку «Охорона праці в медицині очима дітей».