ВІДДІЛ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ

 

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ


відповідальний працівник:
КУБАНСЬКИЙ Сергій Анатолійович -
заступник Голови Ради, завідувач відділу з правових питань, правовий інспектор праці
тел. (044) 235-48-89

       Традиційно, одним з головних напрямків роботи Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я, поряд з відстоюванням соціально-економічних прав та інтересів членів організації, є надання юридичної допомоги працівникам галузі. Забезпечувати виконання цього важливого напрямку роботи покликаний відділ з правових питань, який функціонує у структурі апарату Ради профспілки.
Робота відділу складає два аспекти: провадження юридичної практики задля контролю за дотриманням галузевого законодавства, його удосконалення та покращення, законодавства України про працю, колективні договори і угоди; надання адресної правової допомоги членам профспілки та членським організаціям.
Минулий рік у питанні дотримання галузевого законодавства позначився активною участю профспілки у відстоюванні та збереженні трудових прав та інтересів своїх членів в процесі реформування галузі та окремих її служб. Зважаючи на різноманіття членських організацій їх різне підпорядкування та підвідомчість, представники відділу з правових питань Профспілки мали змогу провадити зазначену роботу як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

     З 1 січня 2012 р. набули чинності зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я, спрямовані на вдосконалення надання медичної допомоги. Протягом року в пілотних регіонах практично завершилася робота щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та формування мережі ліку¬вально-¬профілактичних закладів первинної ланки.
Так, найбільше уваги було приділено вирішенню саме цього питання та дотримання законодавства у процесі проведення змін у закладах столиці, що забезпечують надання первинної медичної допомоги у Дарницькому та Дніпровському «пілотних» районів.
Проводився активний соціальний діалог на рівні Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Головного управління охорони здоров'я, постійної комісії Київради з гуманітарних питань, районних державних адміністрацій та відділів охорони здоров'я, трудових колективів щодо недопущення порушенню трудових та соціально-економічних прав та інтересів працівників.
Внаслідок важкої, але злагодженої та конструктивної роботи, сторонам соціального діалогу вдалось мінімізувати негативні наслідки впроваджених змін, уникнути масових звільнень медичних працівників, зберегти членські організації тощо.
Однак, внаслідок недосконалості загальнодержавної нормативно-правової бази, проведене реформування і досі містить чимало загроз з наступу на соціально-економічні та трудові права та гарантії медичних працівників та самих закладів охорони здоров'я, які Профспілка неодноразово ініціювала вирішити.
Зокрема, відповідно до примірного статуту центру первинної медико-санітарної допомоги, що затверджений наказом МОЗ України від 29.06.2011 ?384 «Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги», такі центри є юридичними особами публічного права та являються неприбутковими установами, користуються закріпленим за ними комунальним майном на праві оперативного управління. Центри здійснюють господарську діяльність, тобто діяльністю у сфері суспільного виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Таке формулювання, на думку Профспілки, прямо суперечить нормам ст. 49 Конституції України про безоплатну медичну допомогу.
Також нормативно закріплено, що для здійснення господарської діяльності центри залучають і використовують матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством, тобто центри фактично мають право провадити послуги для населення за плату. В той же час, вони можуть бути визнані банкрутом, оскільки після реформи держава перестала відповідати за зобов'язаннями центрів.
Крім того, єдиним захищеним видатком у діяльності центрів залишається лише заробітна плата (при умові бездефіцитного бюджету), всі інші видатки такі як медикаменти, комунальні послуги тощо втрачають статус захищеності. Відповідно, фінансування діяльності таких центрів після реформи здійснюється на підставі Господарського кодексу України, а не Бюджетного, що становить пряму загрозу як забезпеченню функціонування самого закладу охорони здоров'я так і рівню заробітної плати та умов праці персоналу.
Також для центрів, на відміну від наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. ?33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я», встановлюються «примірні штати», що означає, надання права роботодавцям, виходячи з економічних потреб або власної волі, в будь-який час змінювати штатний розпис, що призведе до вивільнення працівників.
До цього часу не вирішено багато питань пов'язаних зі збереженням гарантій та компенсацій працівників, розрахунку спеціального стажу, призначення пенсій за вислугу років тощо.
Однак, за інформацією МОЗ України, позитивним у провадженні реформи стало те, що з ухваленням Кабінетом Міністрів України постанови від 05.03.2012 р. ? 209 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я» вдалось досягти збільшення заробітної плати медикам у пілотних регіонах в середньому на 34% за рахунок надбавок за обсяг і якість виконаної роботи.
Незважаючи на всі негативи, чи позитиви проведених змін, беззаперечним досягненням Профспілки в ході соціального діалогу, стало те, що нам вдалось переконати соціальних партнерів та зупинити поширення «пілотної» реформи з Дарницького та Дніпровського на інші вісім районів столиці у 2012 році.

    Протягом року достатньо уваги було приділено вирішенню питання з реформування санітарно-епідеміологічної служби, оскільки, до Профспілки, серед інших організацій, входили заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби м. Києва (Київська міська санепідстанція, 10 санепідстанцій районів та Київська міська дезінфекційна станція).
Вказане питання набрало своєї актуальності, ще з моменту прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 14.11.2011 р. ?1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади». Якою Уряд з 01.01.2013 р. встановив граничну чисельність працівників санслужби у кількості 29996, у тому числі державних службовців - 2500. Тим самим нормативним актом Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я разом з Державною санітарно-епідеміологічною службою забезпечити скорочення у 2012 році щокварталу не менше ніж 6 тис. працівників установ і закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, які функціонують у системі МОЗ України, до досягнення затвердженої цією постановою граничної чисельності працівників. Левова частка таких працівників припадала саме на членів нашої Профспілки - столичної організації.
Згідно статті 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. В той же час стаття 113 Основного Закону, зобов'язує Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керуватися виключно Конституцією і законами України.
Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010р. та відповідно до пункту 7 параграфу 8 розділу 2 Регламенту Кабінету Міністрів України, питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри. Згідно з пунктом 5 параграфу 33 глави 2 розділу 4 Регламенту Кабміну - проект акту Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому погодженню усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку.
З даних, які вдалося отримати Профспілці (листи Секретаріату Кабінету Міністрів України ?17-12/182 від 02.03.2012р. та МО3 України ?11.01-29/17 від 06.01.2012 р.), стало відомо, що вказаним вище виконавчим органам влади невідомі будь-які документальні підтвердження законності та обґрунтованості постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2011 р. ?1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», якою встановлено граничну чисельність працівників санслужби, а також те, що з МОЗ України, це питання взагалі не узгоджувалось. Таким чином профспілкою встановлено факт незаконності прийняття зазначеного нормативно-правового акту.
Також, на думку Профспілки, будь-які заходи щодо скорочення чисельності працівників санслужби або ліквідації чи реорганізації її системи у пропонованому МОЗ України вигляді (ліквідація існуючої структури з 12 закладів та створення на її базі структури з одного Головного та трьох міжрайонних управлінь у м. Києві) суперечили нормам чинного законодавства України. Адже, такі зміни прямо порушували норми ст. 49 Конституції України та ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я, якими заборонено скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, до яких, відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2002 ?385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я», відносяться санітарно-профілактичні заклади.
Крім того, наслідком пропонованих змін у столиці вбачалось чисельне вивільнення працівників, оскільки, кількість працівників Держсанепідслужби у м. Києві складала 1704 особи, однак, у пропонованому Головному управлінні санслужби, згідно із затвердженого структурою, передбачено лише 146 посад державних службовців, а 1558 працівників, після ліквідації санітарно-профілактичних закладів, змушені б були звертатися до служби зайнятості. Більшість лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою медико-профілактичного профілю не могли б бути працевлаштовані за фахом, у зв'язку з відсутністю профільних закладів на території міста, які будуть повноцінними правонаступниками тих юридичних осіб, що ліквідуються тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р., держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.
На виконання наведених положень законодавства Профспілка, в рамках соціального діалогу, на всіх рівнях свого представництва стала на захист права на працю працівників Державної санітарно епідеміологічної служби - своїх членів, з метою недопущення порушення чинного законодавства та можливого незаконного вивільнення працівників.
Так, з лютого 2012 р. Профспілкою неодноразово ініціювались та проводились спільні наради, круглі столи, консультації та інші переговорні заходи з представниками МОЗ України та Державної санітарно-епідеміологічної служби, систематично здійснювались офіційні звернення на ім'я Прем'єр-міністра України - М. Я. Азарарова, міністрів охорони здоров'я - О. В. Аніщенка, Р. В. Богатирьової, голови профільного Комітету Верховної Ради України - Т. Д. Бахтєєвої, щодо незаконності та неможливості впровадження пропонованих змін з наведенням об'єктивних аргументів та урахуванням думки самих працівників галузі. Аналогічні заходи проводили і обласні організації Профспілки працівників охорони здоров'я України.
Однак, докладені зусилля не схилили сторону соціальних партнерів до відміни прийнятого рішення, а лише відтермінували його виконання у часі. Крім того, МОЗ України наказом від 21.09.2012 р. ?176-О «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерства охорони здоров'я України», фактич6но розпочало процедуру ліквідації всіх закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України.
У зв'язку з цим окремі обласні організаційні ланки Профспілки працівників охорони здоров'я України звернулись з адміністративним позовом до суду, з вимогою визнання незаконними окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2011 р. ?1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», та вжиття заходів забезпечення позову, шляхом призупинення дії окремих її положень.
Зважаючи на вичерпання процедур досудового врегулювання розбіжностей між соціальними партнерами з порушеного питання, Профспілка порушила перед IV Пленумом питання про приєднання до адміністративного позову по справі про оскарження та визнання незаконними окремих положень постанови Кабінету Міністрів України ?1184 від 14.11.2011р. «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», та вжиття заходів забезпечення позову, шляхом призупинення дії окремих її положень, згідно норм чинного законодавства.
27 листопада 2012 у відкритому засіданні Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив профспілкову апеляційну скаргу, скасував ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 26.09.2012 р. про залишення позову без розгляду і зобов'язав суд першої інстанції продовжити розгляд справи, однак, за об'єктивних обставин через затягування з розглядом справи у суді на кінець року остаточне рішення прийнято так і не було і ліквідація закладів санслужби відбулась.
Профспілка постійно «тримала руку на пульсі», оскільки процес ліквідації супроводжувався частими порушення чинного трудового законодавства: невиплатою всіх належних компенсаційних виплат, вибірковим працевлаштуванням, примусом та використання адміністративного ресурсу, підміною формулювань в процесі звільнень тощо.

      Однією з головних подій, що відбулись у правовому житті профспілки минулого року стало те, що Національна служба посередництва і примирення України визнала Київську міську профспілку працівників охорони здоров'я репрезентативною на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.
Відповідно до Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року ?73, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення України в місті Києві та Київській області здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу. З огляду на результати проведеної оцінки відповідності Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я критеріям репрезентативності та висновку Комісії відділення НСПП від 31.01.2012 року враховуючи, що відповідно до п. 3.5. Порядку репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, відділенням НСПП в місті Києві та Київській області вирішено:
1. Визнати Київську міську профспілку працівників охорони здоров'я такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.
2. Видати Київській міській профспілці працівників охорони здоров'я Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності.

       Протягом 2012 року між Національною академією медичних наук України та головами адміністрацій 25 адміністративно-¬територіальних одиниць підписано меморандум про співпрацю. Такий же меморандум за правової допомоги Профспілки було підписано і між президентом НАМН України - А. М Сердюком і головою КМДА - О. П. Поповим. Завдяки якому тепер мешканці столиці в межах встановлених квот можуть отримувати безкоштовну високоспеціалізовану медичну допомогу в усіх наукових установах НАМН України.
Очевидним здобутком Профспілки у році що минув стало довгоочікуване внесення змін до Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я. Так, Профспілка з 2009 року вимагала у Уряду внести зміни до Порядку та розширити коло посад працівників, які б мали право на таку надбавку. І зусилля не залишились марними, постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. ?23 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. ?1418», такі зміни нарешті були внесені, а право на надбавки отримали і фахівці ряду додаткових посад в т.ч. і фармацевтичних.
Слід зазначити, що Законом України від «Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності», медичним і фармацевтичним працівникам під час здійснення ними професійної діяльності було заборонено одержувати неправомірну вигоду та зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення для використання у професійній діяльності від суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/чи реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та їх представників, а також рекламувати лікарські засоби і вироби медичного призначення, у тому числі виписувати їх на бланках, що містять інформацію рекламного характеру. Слід зазначити, що Профспілка не залишилась осторонь у цьому питанні, а провела ряд консультативних заходів задля роз'яснення новел законодавства своїм членам, з метою їх убезпечення від можливої відповідальності.
Надання адресної правової допомоги членам профспілки та членським організаціям.
Адресна правова допомога - це форма юридичної допомоги, яку Профспілка персонально надає своїм членам. «Адресність» допомоги полягає в тому, що її отримує конкретна людина, конкретний член організації, який має право на неї відповідно до Статуту Профспілки. Адресність забезпечує ефективність надання такої допомоги.
Так, протягом року, відділом з правових питань надано юридичної допомоги з ведення статутної діяльності Профспілки та її членських організацій, зокрема, щодо реєстрації первинок у Єдиному державному реєстрі та зміні кодів виду економічної діяльності, відповідно до вимог новел податкового та статистичного законодавства тощо.
Із залученням незалежних фахівців надано правової допомоги Первинній профспілковій організації Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», щодо розподілу житлової площі серед працівників центру тощо.
Також адресна правова допомога надавалась відповідальними працівниками відділу шляхом надання консультації з правових питань в т.ч. і в ЗМІ, здійснення особистого прийому членів Профспілки, здійснення виїзних засідань у заклади охорони здоров'я міста Києва, представництва інтересів членів організації та первинок в судах тощо.
Всього у 2012 році відділом надано більше тисячі консультацій з питань трудового законодавства, повноважень виборних органів профорганізацій та фінансової діяльності профспілок, основних засад діяльності профорганізацій та соціального партнерства між первинними профспілковими організаціями та роботодавцями. Апаратом Ради розглянуто 69 письмових звернень членів профспілки з правових питань за якими здійснено перевірки, в тому числі з виїздом в заклади та установи охорони здоров'я.
Аналіз проведеної роботи дозволяє виокремити із загальної кількості отриманих звернень найтиповіші, згрупувати їх за родовими ознаками та співвіднести:
робочий час та час відпочинку - 23%;
оплата праці - 37%;
звільнення та переведення - 11%;
житлове забезпечення - 2%;
охорона праці - 11%;
праця жінок - 4%;
пенсійне забезпечення - 8%;
інше - 4%.
Працівники апарату Ради намагались вчасно реагувати на звернення членів Профспілки, з'ясовувати чи мало місце порушення трудових прав у конкретних випадках, отримувати необхідну інформацію, заслуховувати пояснення посадових осіб, а також оперативно вживати відповідних заходів для поновлення порушених прав.
З метою підвищення юридичної освіченості голів первинних профспілкових організацій, відділом з правових питань поряд з іншими відділами апарату Ради, проводились семінари та круглі столи з навчання голів первинних профспілкових організацій за розділами роботи, висвітлювалась правова інформація на шпальтах газети „Медик столиці", журналу Управління закладом охорони здоров'я, Кадровик, на сайті Профспілки і т. ін. Також, відповідно до навчальних планів роботи, проведено ряд семінарів з профспілковим активом організації, працівниками відділів кадрів Святошинського району тощо.
Голови об'єднань первинних профспілкових організацій районів, голови первинних профспілкових організацій та профактивісти постійно направляються для участі у семінарах Київської міської ради профспілок.
Відповідно, юридичний потенціал Профспілки визначається не лише знаннями працівників апарату Ради, але і правовою освітою голів профкомів організацій профспілки. Тому у Профспілки є можливість для подальшого розширення сфери правового захисту спілчан, шляхом безпосереднього залучення фахівців юридичного спрямування для подальшої роботи в даному напрямку.