ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА


відповідальний працівник:
Дегрик Ірина Миколаївна-
завідувач відділу з організаційної та інформаційної роботи
тел. (044) 288-14-29

"В умовах кризи не можна допустити, щоб людина залишилась наодинці зі своїми проблемами. Тільки колективними діями, об'єднуючи зусилля, можна забезпечити успіх. Профспілки не дозволять владі перекласти тягар кризи на плечі людини праці".

Відділ організаційної та інформаційної роботи Ради профспілки займається наступними питаннями:

• організаційне зміцнення профспілки, її первинних профспілкових організацій, посилення мотивації профспілкового членства;
• складання плану роботи Ради профспілки, розробка нормативних документів з питань організаційно-статутної діяльності профспілки;
• аналіз ходу реалізації плану роботи та виконання вимог Статуту;
• аналіз забезпечення реалізації положень Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", розробка відповідних методичних рекомендацій членським організаціям;
• формування структури профспілки, підготовка рекомендацій щодо її вдосконалення;
• організаційне забезпечення роботи з кадрами профспілки, система підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;
• затвердження символіки, встановлення відзнак профспілки, розробка проектів положень про них, підготовка пропозицій щодо змін і доповнень до існуючих положень;
• організаційно-методичне забезпечення звітно-виборної кампанії в профспілці;
• входження профспілки до вищих профспілкових об'єднань, інших громадських організацій, міжнародних профспілкових об'єднань або укладення з ними договорів про співпрацю;
• культурно-масова та спортивна робота.

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ДІЛОВОДСТВА У ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 

1. Примірна номенклатура справ первинної профспілкової організації    ЗАВАНТАЖИТИ

2. Примірний перелік справ цехової профспілкової організації    ЗАВАНТАЖИТИ

3. Опис справ постійного, тривалого зберігання    ЗАВАНТАЖИТИ

4. Журнал реєстрації вхідної документації    ЗАВАНТАЖИТИ

5. Журнал реєстрації вихідної документації    ЗАВАНТАЖИТИ 

6. Акт на вилучення для знищення документів   ЗАВАНТАЖИТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК (ЗАВАНТАЖИТИ)    1   2   3   4   5   6   7  8 29 30 31 32

Профспілкове членство станом на 01.01.2019  

 

01.01.2018

01.01.2019

Кількість первинних профорганізацій підприємств, організацій, установ (крім навчальних закладів)*

297

286

у них обрано:

                        - профкомів

221

198

- профорганізаторів

76

88

Кількість штатних працівників

 

44

45

у т.ч. голів профкомів

17

21

Усього працюючих

 

79796

77632

із них членів профспілок *

 

66198

63344

Первинні профорганізації навчальних закладів І-V рівнів акредитації

Усього

4

4

Кількість штатних працівників

 

1

1

                - у т.ч. голів профкомів

-

-

Загальна кількість студентів

 

13473

14470

із них членів профспілок

 

4598

7643

Усього первинних профорганізацій

(рядок 1+8+13)

301

290

-          у т.ч. з правом юридичної особи

 

94

94

Усього штатних працівників профкомів

(рядок 4+9+14)

45

46

                  - у тому числі голів профкомів

                                           (рядок 5+10+15)

17

21

Непрацюючих пенсіонерів, які перебувають на профспілковому обліку

-

-

Усього членів профспілок:

(рядок 7+12+17+22)

70796

70987

у тому числі:

                       - жінок

56093

56714

                       - молоді до 35 років включно

20402

22566

Прийнято у профспілку

2752

5068

Вибуло з профспілок за власним бажанням

 

2249

383

В зв’язку зі звільненням

5878

7862